top of page

עין טובה כלפי האחר

.אדרבה תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא חסרונם
ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי לפניך
ואל יעלה שום שנאה מאחד על חברו חלילה

ותחזק אותנו באהבה אליך
כאשר גלוי וידוע לפניך שיהא הכל נחת רוח אליך
אמן כן יהי רצון

(רבי אלימלך מליז'נסק)

בכל אדם יש תכונות שונות- חלקן טובות וחלקן פחות

.זהו נתון. כך נולדנו

 :אבל נשים לב למילים של התפילה 

רבי אלימלך לא מבקש 

שלחברינו לא יהיו חסרונות (דברים שהם לא טובים בהם) אלא

שאנחנו נדע להבחין דווקא במעלות- בדברים הטובים

ומתוך כך, יצא שנאהב אותם יותר

ונתחבר אליהם יותר

זהו אדם בעל עין טובה כלפי הזולת

עמדו עם העכבר על התמונות וקראו

מן התנך- יוסף הצדיק

 דמות מופת על ערך עין טובה אל הזולת

,יוסף הצדיק, מבניו של יעקב אבינו

נזרק לבור על ידי אחיו בגלל עין רעה- קנאה

הוא נשלח למצרים ועבר שנים קשות

אך למרות הכל, לא כעס על אחיו בבואם

ההיפך, הוא כיבד אותם ונתן להם כל צרכם

כשהתגלה הסוד- שהוא יוסף אחיהם

אמר להם- הכל מאת ה' הוא חישב זאת לטובה

על מידה זו בירך אותו אביו יעקב לפני מותו

"בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין"

alone-1839616_1920.jpg
הרב שלמה קרליבך

 דמות מופת על ערך עין טובה אל הזולת

קרליבך.JPG

רבי שלמה קרליבך חי בארצות הברית לפני כ-30  שנה. הוא רצה שאנשים רבים יתקרבו לאלוקים

.דרך שמחה, שירים וחיבור הלב

רבים קראו לו "הרבי המרקד" כי תמיד היה

עם גיטרה ביד, שר ורקד עם כל האנשים

בשירים הרבים שהלחין, ובסיפורים המרגשים שלו

-נמצא פעמים רבות המסר בו האמין

לאהוב כל יהודי ולראות בו את הטוב 

תמונה: גטי אימג'ס

הרב שלמה קרליבך
לוגו נמוך.jpg

לחצו על התחלה ושחקו

את מילת הקוד

קיבלתם בסיום

החידון

CONTACT
bottom of page