top of page
רקע (1).jpg

שבעה בעקבות אחד

ברוכים הבאים למשחק! 
לפניכם משחק העוסק בשבעת השבועות בהם אנו נמצאים - ספירת העומר, ובימים המיוחדים הנמצאים בהם. 
ננסה לפגוש ערך המאפיין כל אחד מהימים ולמצוא את הקשר והחיבור שלו לחיינו אנו.
למשחק דף משימות וחידות נלווה שנשלח אליכם כקובץ. יש להדפיס ולצלם אותו מראש עבור כל הילדים.
ניתן להוריד את הדף גם בלחיצה על
הקישור הזה.
על מנת לעבור משלב לשלב יש ללחוץ על המלבן הכחול בתחתית העמוד,
ולהזין בחלונית האורחים את הססמא שקיבלתם לאחר פתרון החידה בדף.
במידה ובבית הספר קיים סינון תכנים (רימון וכו') מומלץ להוריד לרמת הגנה בסיסית.
בהצלחה!

bottom of page