top of page

 מצמיחים שורשים - אמונה

נסו לזהות את השירים ופתרו את התשבץ

שיר מספר 1

שיר מספר 2

שיר מספר 3

לוגו נמוך.jpg

עמוד 3

קלפי שיח- פתחו את הקלפים ושוחחו בינכם:

הקלידו כססמא את שלוש ספרות הקוד שקיבלתם באחד מקלפי השיח

הדר
CONTACT
bottom of page