top of page
reka_w (2).jpg
reka_w (2).jpg

"בכל דרכיך דעהו" - חוסן אמוני בעולם של מסכים

התבוננו בתמונות האפליקציות.

קשר אני מול עצמי

חנות האפליקציות.jpg

                      "בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו."  (מסכת מכות י"ב)

הגמרא אומרת שכוונת האדם והבחירות שלו מובילות אותו. ה' מסייע לאדם ללכת בדרך בה בחר, לפעמים גם אם היא לא דרכו של ה'. 

דוגמא לכך לומדים מפרשת בלק- בה ה' מתיר לבלעם לבסוף ללכת עם שרי בלק, בגלל שראה את רצונו העז לכך.

שוחחו:
מהם הדברים החשובים לכם? האם הם המובילים אתכם?

האם האפליקציות שלכם מעידות עליכם? 
אילו ערכים האפליקציות מבטאות מתוך העולם שלכם?

האם הן מקדמות אתכם בדרך שאתם בוחרים?

השוו את הטלפונים שלכם- באיזו אפליקציה אתם משתמשים הכי הרבה?
מה זה אומר עליכם מבחינת תכונות אופי?
איזו אפליקציה אתם הכי אוהבים להשתמש? איזו אפליקציה הכי מבזבזת את הזמן שלכם?

סמארטפון 2.gif
למשל: אני בן אדם שאוהב
לתכנן הכל מראש
כמו אפליקציית מוביט-
בה מתכננים מסלול נסיעה
ציינו נקודות רווח והפסד שיש לכם מהטלפון הנייד.
מה דעתכם על המסר של הסרטון? האם קרה לכם מקרה דומה?
על מה הייתם מוכנים לוותר בחיים עם הטלפון הנייד? מה הייתם רוצים להוסיף?
לחצו על הצ'ט בעיגול הכחול ושתפו אותנו בתשובות שלכם.

צפו בסירטון:
 

שוחחו, אילו תחושות/מחשבות עולות לכם בעקבות הצפייה?
האם אתם מסכימים עם דבריו של סיימון סינק? מה הייתם רוצים לומר לו?
האם הייתה לכם השבוע התמודדות עם נושא הסבלנות/מימוש עצמי?

 

תוצאות הסקר:

bottom of page