top of page
reka_w (2).jpg

"בכל דרכיך דעהו" - חוסן אמוני בעולם של מסכים

לפניכם סרטון ובו "רגשונים" שונים. כתבו על גבי דף את מספר הריגשון ואת שם הרגש המתאים לו.
בסיום- השוו בינכם את התשובות. האם הם תמיד זהות או שיש שינויים?

קשר עם הסביבה

חשוב שנזכור!

רגשות לא עוברים מסך. לפעמים אנו מפרשים את הדברים בצורה שונה ממה שהאחרים התכוונו.

זה קורה גם בחיים אבל עוד יותר כשהתקשורת נעשית דרך המסכים.

האם נתקלתם בסיטואציה של אי הבנה או מבוכה בעקבות פרשנות לא נכונה של הודעה? שתפו אחד את השני.

מהם היתרונות שיש במסכים והם עוזרים לנו  לקשר עם הסביבה? מהם החסרונות?

שיימינג- ביוש

צפו בסירטון
לפניכם שלושה מקורות. קראו אותם ושוחחו על השאלות.
מעבר בין מקור למקור ייעשה באמצעות לחיצה על הנקודות

רבי אלעזר המודעי אומר: המחלל את הקדשים והמבזה את המועדות

והמלבין פני חברו ברבים והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום

והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה,

"אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים-  אין לו חלק לעולם הבא

אבות ג/י"א

לחצו על הנקודות כדי לעבור למקור הבא

reka_w (2).jpg

דונו- מדוע לדעתכם התורה וחכמים נתנו יחס כל כך גדול להלבנת פנים?

האם קרה לכם מקרה בו פגעתם או נפגעתם דרך רשת חברתית או קבוצה? 

 

כיום בעולם הדיגיטלי הלבנת פנים הפכה לתופעה נפוצה מאד. לפעמים מספיקה מילה קטנה, אפילו בלי כוונה,

כדי לגרום לעלבון גדול. כמו שראינו בהתחלה- תקשורת דרך מסכים לא יודעת להעביר את הרגשות בצורה טובה,

בין אף אחד מהצדדים. לפניכם כמה ציטוטים שאמרו בני נוער ומבוגרים. דונו מה דעתכם על כך:

ח'ברה צריכים לדעת לא להיעלב מכל שטות.
ככה זה בוואצפ, אנשים כל הזמן כותבים.
יאללה שיזרמו...
אין שום דבר שאנחנו יכולים
לעשות כדי להפוך את השיח שלנו
ליותר עדין ומכבד. זה באסה
אבל זה המצב
לפעמים יש הרגשה שנהיינו קצת "מחוספסים",
נותנים לתכתובת שבמסך לעבור מעלינו ולא מתייחסים אליה כמו שהיינו מתייחסים לביוש פנים אל פנים.
אם נדבר על הנושא הזה, נגלה 
שהוא חשוב להרבה ח'ברה ויש לנו הכוח והיכולת
לשנות את המצב וליצור
אוירה נעימה גם במרחב הדיגיטלי
כשאני כותב/ת משהו 
ברשת חברתית או בקבוצה משותפת, אני 
לא יכול/ה להרגיש לגמרי בטוח/ה.
bottom of page