top of page
reka_w (2).jpg

"בכל דרכיך דעהו" - חוסן אמוני בעולם של מסכים

לסיכום

אילו רגשות ותובנות עלו לכם בעקבות השיר? האם להיות עבד זהו מצב נתון או תלוי בבחירה שלנו?

האם התלות שלנו במסכים זו עבדות?

איך נוכל להיות יותר בני חורין, בחיים בכלל וגם ביחס למסכים המלווים אותנו?

מה הייתם רוצים לומר לשותף המשחק שלכם בעקבות הפעילות שחוויתם?

לחצו על הבוט הכחול מימין ושתפו אותנו בחוויה שלכם מהמשחק, תובנה משמעותית עבורכם ועוד...


האזינו לשיר: "עבדים" של ביני לנדאו והתבוננו במילים.

הגיע הזמן להאמין שריבון העולמים, נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים
אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים, וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו

אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגאל עצמו מידיו
אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שבורחים מפניו
זה רק עלה הנידף ברוח אך הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח
ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם 
והציפור שיצאה משביה מפחדת לפרוש כנפיה
אך הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם
והציפור שיצאה משביה ממאנת לפרוש כנפיה

  עבדים היינו ,היינו עבדים עתה בני חורין למה אנו מחכים?

הגיע הזמן להאמין שריבון העולמים נותן לנו חירות לחיות את החיים הכי יפים
אולי סוף סוף נבין שכולנו חופשיים וזה רק אנחנו המשעבדים את עצמנו

אז שכל אחד יקום ויהיה מושיע ויגאל עצמו מידיו
אם רק נסתכל אחורה נראה שהדבר שבורחים מפניו
זה רק עלה הנידף ברוח 
אך הדגים ששוחררו חזרה אל הים הפתוח ממשיכים להסתובב שם סביב עצמם
והציפור שיצאה משביה מדוע לא תפרוש כנפיה?

עתה בני חורין למה אנו מחכים? הגיע הזמן

bottom of page