top of page
רקע (1).jpg

שבעה בעקבות אחד- המדינה ואני

מדוע לדעתכם אנשים מרגישים
קשר וחיבור למדינה?

מה הדבר שאתם הכי
אוהבים במדינה שלנו?

ילד ללא רקע אולי.jpg

מרים פרץ היא אישה מעוררת השראה, שבחרה לנתב את חייה - למרות האובדן, לעשייה ציבורית וחיזוק החוסן הלאומי: שיחות עם בני נוער ומבוגרים, מסעות בתפוצות, חיזוק משפחות שכולות ועוד. לפני מספר שנים היא קיבלה על כך את פרס ישראל. נצפה בסרטון מתוך נאומה בטקס קבלת הפרס:

הפעילו את החידון, חפשו בדפים את התשובה הנכונה לכל שאלה וצבעו אותה.
גלו את ספרת הקוד המסתתרת בדף. שימו לב לחלק מהשאלות יש שתי תשובות נכונות- צבעו את שתיהן

bottom of page